Hình thức thanh toán

Bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt sau khi nhận hàng hoặc bằng thẻ ngân hàng trước để đảm bảo.

THANH TOÁN TIỀN MẶT

Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt hàng trên website the31.vn. Khi sử dụng hình thức thanh toán này, Khách hàng sẽ phải trả tiền mặt trực tiếp cho người giao hàng khi nhận sản phẩm bao gồm tiền hàng sản phẩm và phí giao hàng.

DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN

Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt hàng trên website the31.vn. Sau khi lựa chọn hình thức thanh toán này, Khách hàng sẽ thực hiện trực tiếp các bước thanh toán trên website của Cổng thanh toán VNpay. Nếu bạn có lo ngại về vấn đề thanh toán trước bằng thẻ ngân hàng, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin qua contact@the31.vn.